O Fundacji

Fundacja Kobiety Zmieniają Świat powstała w dniu 11.10.2012 w Wałbrzychu z inicjatywy i według pomysłu Barbary Żurakowskiej. Tworzenie Fundacji odbywało się przy wydatnej i cennej pomocy Centrum NGO (działającym przy  Fundacji Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu) oraz Sylwii Petryny z firmy Petra Consulting.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności w niżej wymienionych obszarach społecznie użytecznych na terenie Polski i w ramach współpracy międzynarodowej:

  • Integrowanie środowiska kobiet Wałbrzycha i okolic, a także innych miast. Wymiana doświadczeń pomiędzy kobietami działającymi w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego oraz wzajemna pomoc.
  • Inicjowanie działań rozwiązujących problemy kobiet i ich rodzin.
  • Wspieranie nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki niedostosowania społecznego, edukacji, zdrowia, aktywnego spędzania wolnego czasu. Pomoc osobom niepełnosprawnym, samotnym, zagrożonym wykluczeniem.
  • Popularyzowanie pozytywnych wzorców życia rodzinnego i zdrowego stylu życia.
  • Popularyzowanie aktywnego wypoczynku sobotnio – niedzielnego, szczególnie przez rodziny. Popularyzowanie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
  • Propagowanie wiedzy z zakresu samorozwoju, komunikacji interpersonalnej, inteligencji emocjonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, wychowania dziecka w rodzinie, zarządzania finansami osobistymi, profilaktyki zdrowotnej. 
  • Popieranie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.

Działalność Fundacji Kobiety Zmieniają Świat stanowi kontynuację wcześniejszych spotkań kobiet w ramach klubu Biznes Na Obcasach, prowadzonych przez Barbarę Żurakowską.

Ciekawe:

Informacje:

FUNDACJA
"KOBIETY ZMIENIAJĄ ŚWIAT"
ul. Św. Kingi 6, 58-302 Wałbrzych
NIP 886-297-85-35
KRS 0000436029

****
Prezes Zarządu:
Barbara Żurakowska
Tel.kom.: 662902243
biuro@kobietyzmieniajaswiat.pl 

Polub nas na facebooku:

Kontakt: